ارتقای پنج عضو باشگاه به مرتبه استادیاری

۱۵ دی ۱۳۹۵ | ۰۸:۲۱ کد : ۴۲۳ اخبار باشگاه
تعداد بازدید:۱۸۰۴
ارتقای پنج عضو باشگاه به مرتبه استادیاری

ارتقای رئیس باشگاه واحد سرکار خانم دکتر شافعی و چهار عضو باشگاه آقایان دکتر محمد مهدی ایزدی، دکتر مرتضی فتحی، دکتر همایون کنعانی و سرکار خانم دکتر مهرنوش قدسی به مرتبه استادیاری را به کلیه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تبریک می گوییم.