پذیرش مقاله آقای دکتر محمد مهدی ایزدی

۰۱ دی ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۴ کد : ۴۰۳ انتشار مقالات
تعداد بازدید:۱۹۵۱
پذیرش مقاله آقای دکتر محمد مهدی ایزدی

پذیرش مقاله آقای دکتر محمد مهدی ایزدی تحت عنوان

بررسی پاسخ غیر خطی سازه یکدرجه آزاد تحت اثر شتابنگاشت و لرزه نگاشت

در

4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development