شروع فاز اول فرایند انتخاب اعضای برتر سال 1395 در واحدهای دانشگاهی

۰۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۵ کد : ۲۷۰ اطلاعیه های مهم
تعداد بازدید:۱۶۵۵
شروع فاز اول فرایند انتخاب اعضای برتر سال 1395 در واحدهای دانشگاهی

از کلیه اعضای باشگاه دعوت می شود تا کلیه تولیدات علمی خود را که به نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ثبت نموده اند و تاریخ ارائه آنها در فاصله ابتدای مهرماه سال 1394 تا پایان شهریورماه سال 1395 می‌باشد را همراه با مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  95/8/12 تحویل دفتر باشگاه واقع در اداره پژوهش و فناوری دهند.
لازم به ذکر است، در این فاز فقط جمع‌آوری مدارک انجام خواهد گرفت، و بررسی و امتیازدهی به تولیدات علمی اعضا در فاز بعدی و پس از ارسال جداول و دستورالعمل‌های جدید (مربوط به سال 95) آغاز خواهد شد.