چاپ مقاله آقای دکتر مرتضی فتحی

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۶ کد : ۲۴۸ اخبار باشگاه انتشار مقالات
تعداد بازدید:۳۰۹۲
چاپ مقاله آقای دکتر مرتضی فتحی

چاپ مقاله جناب آقای دکتر مرتضی فتحی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هشتگرد تحت عنوان

Stability properties of a pneumatic-actuated rehabilitation system

در مجله ISI

Journal of systems and control engineering

با ضریب تأثیر 0.89