چاپ مقاله آقای وحید معدنی پور

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۳ کد : ۲۴۷ اخبار باشگاه انتشار مقالات
تعداد بازدید:۱۸۰۸
چاپ مقاله آقای وحید معدنی پور

چاپ مقاله جناب آقای وحید معدنی پور، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هشتگرد تحت عنوان

Multi-objective component sizing of plug-in hybrid electric vehicle for optimal energy management

در مجله ISI

Clean Technologies and Environmental Policy

با ضریب تأثیر 1.93