دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸

ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد

ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد

۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۳ اخبار باشگاه انتشار مقالات
ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد در کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
رئیس باشگاه واحد هشتگرد

رئیس باشگاه واحد هشتگرد

۰۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۳ معرفی باشگاه
خانم دکتر راضیه شافعی لشکریان razie_sh@yahoo.com
ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد

ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد

۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۳ اخبار باشگاه انتشار مقالات
ارائه مقاله آقای وحید معدنی پور عضو باشگاه پژوهشگران واحد هشتگرد در کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک

رشته‌های تحصیلی